PERIOOD

Sissejuhatus

Käesolev õpiobjekt on mõeldud keskastme muusikakoolide õpilastele muusikavormide kursuse ühe teema - "Periood" - süvendamiseks. Materjal on jõukohane omandamiseks ka muusikast huvitatud inimesele.

Sisaldab teemakohaseid tekste, illustreerivaid noodi-, audio- ja videonäiteid. Teoreetilised selgitused ja näidete analüüs toimuvad tunnis.

Kodused ülesanded asuvad samanimelise lingi all ning hindamise aluseks on kordamisküsimused, muusikanäidete analüüs ja mõtlemisülesanded. 


Autor: Galina Kulikova, Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli muusikateoreetiliste ainete õpetaja-metoodik.      

........................................................................................................................

See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine +   Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.