õpiobjekt Intervallid

Mariell Piispea 2012

 


Autor: Mariell Piispea, H.Elleri nim Tartu Muusikakooli muusikateoreetiliste ainete õpetaja.

Käesolev õpiobjekt on ettevalmistav ja toetav õppematerjal intervallide teema käsitlemisel muusikateooria kursusel.

Sihtgrupp: keskastme muusikakooli I kursuse õpilased.

Eesmärk: õpiobjekti läbi töötanud õpilased omavad ülevaadet intervallidest, oskavad neid analüüsida, ehitada ja lahendada.

Õpijuhis: Õppematerjali omandamiseks tuleb läbi lugeda kõik tekstid, millele lisatud noodi- ja helinäited on abistavaks materjaliks praktiliste ülesannete lahendamisel. Harjutamiseks vajalikud programmid ja virtuaalklaver asuvad viimases peatükis "Lisad".

Töölehtedel olevad ülesanded on mõeldud käsikirjaliseks täitmiseks. Ülesannete lahendused on esitatud samanimelises peatükis.

 

Helinäidete kuulamiseks on vajalikud arvuti kõlarid või kõrvaklapid.

Õpiobjekt "Intervallid" on valminud TÜ täiendusõppe kursuse P2AV.TK.366 "Õpiobjektide loomise koolitus algajatele" raames.