Püsivus-tunglevus

 

Intervallide püsivusest või tunglevusest saab rääkida ainult laadi kontekstis, st paigutatuna kindlasse laadi või helistikku. Nii nagu on laadi astmed erineva iseloomuga (püsivad ja tunglevad*), on ka vastavatelt astmetelt ehituvad intervallid püsiva või tungleva iseloomuga.

_______________________________________________________________________________________________

*Püsivad astmed on laadi I, III ja V aste. Need on rahuliku iseloomuga ning edasilahendamist ei vaja. Tunglevad e ebapüsivad on laadi II, IV, VI ja VII aste ja need tunglevad reeglina vastavalt: II aste I-sse; IV aste III-sse; VI aste V-sse ja VII aste I -sse astmesse.