Struktuur

Lähtudes struktuurist ehk helide paiknemisest teineteise suhtes liigitatakse intervallid harmoonilisteks ja meloodilisteks.

Kui intervalli helid paiknevad noodipildis kohakuti või kõlavad samaaegselt, on tegemist harmoonilise intervalliga.

Teineteisele järgnevate helide vahel moodustub meloodiline intervall.