Alteratsioonimärgid

Alteratsiooniks nimetatakse muusikas diatooniliste e alushelide muutmist kõrgendamise või madaldamise teel. Altereerimiseks kasutatakse alteratsioonimärke, neid on kokku 5: diees, bemoll, bekarr, dubldiees ja dublbemoll.

Alteratsioonimärgid kirjutatakse alati noodi ette nii, et märgi keskkoht asetseks joonestikul kohakuti noodipeaga.

DIEES on märk, mis kõrgendab nooti pooltooni võrra.

Diees koosneb kahest vertikaalsest paralleelsest joonest ja kahest veidi kaldus lühemast horisontaalsest joonest. Dieesi kõrgus on kolm joonevahet.

 

 

BEMOLL on märk, mis madaldab nooti pooltooni võrra.

Bemolli märk on tuletatud "b" tähest ja selle alumine ümar osa peab asuma noodipea ees. Bemooli kõrgus on kaks joonevahet.

 

 

BEKARR muudab eelneva alteratsioonimärgi kehtetuks.

Eelnevalt diiesiga kõrgendatud noodi ees olev bekarr toimib nagu madaldusmärk, eelnevalt bemolliga madaldatud noodi ees olev bekarr toimib kui kõrgendusmärk. Bekarr tähendab prantsuse keeles neljanurgelist "b"-d. Bekarri kõrgus on 3 joonevahet.

 

 

DUBLDIEES (topelt-diees) kõrgendab juba kõrgendatud nooti veel pooltooni võrra.

Dubldieesi kasutatakse vaid juhul, kui laadi aste või noot, mida tahetaksa kõrgendada, on võtmemärgi abil juba kõrgendatud. Kindlasti ei saa kasutada dubldieesi alusastme kõrgendamiseks tervetooni võrra! Dubldieesi märk on väike diagonaalne ristike, mis kirjutatakse noodipea ette ja on ühe joonevahe kõrgune.

 

 

DUBLBEMOLL (topelt-bemoll) madaldab juba madaldatud nooti veel pooltooni võrra.

Ka dublbemolli kasutatakse vaid juhul, kui laadi astet või nooti, mida tahetakse madaldada, on võtmemärgi abil juba madaldatud. Dublbemolli märk kujutab endast kahte bemolli, mis kirjutatakse tihedalt üksteise järele.