Helikõrgused ja noodinimed

 

Helikõrgusi saab noodijoonestikule üles märkida nootide abil. Joonestiku alguses olev võti määrab kindlaks ühe noodi asukoha, millest sõltuvalt paigutuvad kohale kõik teised.

Viiuli- ja bassivõtit, abijooni ja oktaviülekande märki kasutades on võimalik kirja panna peaaegu kõik muusikas kasutatavad helikõrgused. Vt peatükk "Lisa" alapeatükk "Oktaavide süsteem".

Helikõrgusi e noote nimetatakse noodinimedega. Noodinimed on omistatud põhi- e alushelidele, neid on kokku seitse. Põhihelidest saab hea ettekujutuse klaviatuuri abil, kus need esinevad valgete klahvidena.

 


 

Noodinimedena kasutatakse täht- või silpnimetusi.