Noodid

Nota (lad.k.) - märk, tunnus

Noot on heli märk muusikalises kirjas.

Noodid on ovaalse kujuga ning väljendavad heli kõrgust ja vältust.

Noodijoonestikule kirjutatud noot tähistab konkreetset helikõrgust.

Väljaspool noodijoonestikku asuv noot väljendab vaid selle vältust e kestvust.