Noodivõtmed

 

 

Noodivõti on märk mis fikseerib kindla kõrgusega heli asukoha noodijoonestikul.

Muusikaajaloo vältlel on kasutusel olnud arvukalt erinevaid noodivõtmeid, mis kõik täidavad sama funktsiooni. Tänapäeval on enamlevinud viiuli- ja bassivõti, kuid nende kõrval kasutatakse ka teisi võtmeid.