Oktaavide süsteem

Kõige parema ülevaate oktaavide* süsteemist saab klaviatuuri abil, kus valged ja mustad klahvid moodustavad rohkem kui seitsmesse oktaavi paigutunud helide rea.

Selles helide reas on näha perioodiliselt kahe ja kolme kaupa asetsevad mustad klahvid. Iga kahese mustade klahvipaari ees asuv valge klahv on "C", mis on kõikide oktaavide alumine noot.

 Vahemik "C"-st "B"-ni moodustab oktaavi. Kõik oktaavid kannavad erinevat nime.

Allolev klaviatuuriga noodinäide annab ülevaate oktaavide süsteemist, mis on noteeritud joonestike süsteemile**, kasutades abijooni ja oktaaviülekande märke.

Klaviatuuri keskel asetseb I oktaav, sellest kõrgemal II oktaav, edasi III oktaav, seejärel IVoktaav ja klaveri kõige ülemine kahv kuulub V-sse oktaavi.

Esimesest oktaavist madalamal on Väike oktaav, sellest veel madalamal on Suur oktaav, millele eelneb Kontraoktaav ning klaviatuuri kõige alumised noodid on pärit Subkontra oktaavist.

 

 

Igasse oktaavi kuuluvaid noote tähistatakse vastavalt:

  • Väikse oktaavi noote tähistatakse väikse tähe või väikse algustähega - a, c, la, do
  • I oktaavi noote tähistatakse väikse tähe või väikse algustähega, millele on lisatud nr 1 - a1, c1, la1, do1
  • II oktaavi noote tähistatakse väikse tähe või väikse algustähega, millele on lisatud nr 2 - a2, c2, la2, do2
  • III oktaavi noote tähistatakse väikse tähe või väikse algustähega, millele on lisatud nr 3 - a3, c3, la3, do3
  • IV oktaavi noote tähistatakse väikse tähe või väikse algustähega, millele on lisatud nr 4 - a4, c4, la3, do4
  • V oktaavi noote tähistatakse väikse tähe või väikse algustähega, millele on lisatud nr 5 - c5, d5, do5, re5
  • Suure oktaavi noote tähistatakse suure tähe või suure algustähega - C, D, Do, Re
  • Kontraoktaavi noote tähistatakse suure tähe või suure algustähega, millele on lisatud nr 1 - C1, D1, Do1, Re1
  • Subkontra oktaavi noote tähistatakse suure tähe või suure algustähega, millele on lisatud nr 2 - A2, B2

___________________________________________________________________________________________

*Oktaav on helirea osa, oktav on 8-astme suurune intervall (p.8)

** Joonestike süsteemiks nimetatakse ühendusklambri e akolaadiga liidetud joonestikke.