Sissejuhatus

Autor: Mariell Piispea
H.Elleri nim. Tartu Muusikakooli muusikateoreetiliste ainete õpetaja.

 

Käesolev õpiobjekt annab ülevaate noodikirja põhielementidest.

Sihtgrupp: Muusikakooli I kursuse õpilased, kuna käsitletav teema on osa "Muusika elementaarteooria" kursusest. Samuti muusikakooli sisseastujad ning huvilised, kellel puudub eelnev muusikaline haridus.

Õpijuhis: Õppematerjali omandamiseks tuleb läbi lugeda tekstiline osa, mida illustreerivad noodi ja helinäited, ning lahendada kirjalikud ülesanded väljaprinditud töölehtedel.

Helinäidete kuulamiseks on vajalikud arvuti kõlarid või kõrvaklapid.