Tööleht nr.8

iDevice ikoon Kirjuta pidekaarega ühendatud vältuste summa ühe vältusega. Esimene vältuste paar on juba kokku liidetud.