Vältused

Lisaks heli kõrgusele tähistab noot ka heli kestvust.

Kui noot asub väljaspool noodijoonestikku, on tegemist vältusmärgiga.

Erinevad vältusmärgid tähistavad põhivältusi.