Võtmemärgid

Lisaks alteratsioonimärkide põhifunktsioonile, kõrgendada või madaladada alushelisid, kasutatakse neid ka helistiku tunnusena. Sellisel juhul kirjutatakse märgid iga noodijoonestiku algul oleva noodivõtme järele ning neid nimetatakse võtmemärkideks.

Võtmemärgid kehtivad kogu teose vältel. Ja kuigi iga märk kirjutatakse joonestikul alati kohale, mis märgib kindla kõrgusega nooti, laieneb võtmemärkide mõju siiski kõikidele samanimelistele nootidele.

Võtmemärgid kirjutatakse võtme järele alati kindlas järjekorras:

  • Dieesidega helistike võtmemärgid on Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis ja Bis
  • Bemollidega helistike võtmemärgid on Bes, Es, As, Des, Ges, Ces,ja Fes