Intervallide pööramine

Intervallide pööramiseks nimetatakse intervalli helide ümberasetamist teineteise suhtes. Selle tulemusena jääb küll intervalli heliline koosseis samaks, kuid helide ümberpaigutumise tulemusena muutub intervalli suurus.

Intervalli pööramiseks tuleb viia selle alumine heli oktavi võrra üles ning ülemine jätta paigale. Nüüd muutub algintervalli alumine heli ülemiseks ja ülemine vastavalt alumiseks. Samasuguse tulemuse saab, kui viia intervalli ülemine heli oktavi võrra alla ja alumine jätta paigale.

 

 

Jägnevas helinäites kõlavad intervallid koos pööretega vastavalt ülalpool olevale noodinäitele:

Helinäide nr.22

 

 

Intervall ja selle pööre jäävad alati oktavi piiresse.

Kui aga liita kokku nende intervallide astmeline suurus, saame summaks alati 9.

terts (3) + sekst (6) = oktav (8) , samas 3+6=9

kvart (4) +kvint (5) = oktav (8) , aga 4+5=9

Seda seletab kahe intervalli liitmisel ühe heli kahekordne loendamine: üks kord loeme selle üle nt esimese intervalli ülemise helina, teistkordselt aga pöörde alumise helina. Sarnane nähtus tekib ka oktavi ja lihtintervalli liitmisena tekkiva liitintervalli astmelisel loendamisel.

 

 

Liitintervalli pööramiseks võib viia:

 1. alumise heli kahe oktavi võrra üles, jättes ülemise paigale
 2. ülemise heli kahe oktavi võrra all, jättes alumise paigale
 3. alumine heli oktavi võrra üles ning ülemine oktavi võrra alla, ehk liigutada mõlemaid intervalli helisid oktavi võrra vastassuunaliselt kokkupoole.

 

 

Liitintervalli pööramisel tekib alati lihtintervall.

Intervallide pööramisel on tulemused alati reeglipärased:

 • priimi pööre on oktav, ja vastupidi
 • sekundi pööre on septim, ja vastupidi
 • tertsi pööre on sekst, ja vastupidi
 • kvardi pööre on kvint, ja vastupidi

 • väikese intervalli pööre on suur, ja vastupidi
 • puhta intervalli pööre on puhas intervall
 • vähendatud intervalli pööre on suurendatud, ja vastupidi
 • dissoneeriva intervalli pööre on dissoneeriv
 • konsoneeriva intervalli pööre on konsoneeriv
 • diatoonilise intervalli pööre on diatooniline
 • altereeritud intervalli pööre on altereeritud intervall.