Ülesannete lahendused

Järgnevatelt lehekülgedelt leiad töölehtedel olevate ülesannete vastused.